Competències professionals

Camp Base Organization S.L està inclosa dins del Cens d’Organitzadors /es d’activitats fisicoesportives en el medi natural amb el nº C-409 de la Generalitat de Catalunya - Secretaria General de l’Esport – Consell Català de l’Esport.

Què és un Tècnic Esportiu en esports de muntanya?

La professionalització dels Guies de Muntanya es regula per dues Normes Estatals: el Reial decret 318/2000 i per l’Ordre ECI/858/2005. Abans de contractar a un Guia de Muntanya és recomanable assegurar-se que aquest posseeix la titulació adequada i exerceix la seva activitat dins de les competències de la seva titulació. Actualment, existeixen cinc figures oficials de guies de muntanya cadascuna d’elles amb diferents competències:

1. Tècnic Esportiu de Grau Superior d'Alta Muntanya

Aquesta titulació té com a competències:

- Conduir i progressar amb individus o grups en ascensions d’alta muntanya, d’alpinisme o esquí de muntanya per tot tipus d’itineraris i en totes les estacions.
- Planificar i dirigir entrenaments d’esportistes i equips.
- Planificar i dirigir entrenaments d’esportistes i equips.
- L’ensenyament i l’entrenament bàsic d’esportistes i equips d’aquesta modalitat esportiva.
- S’exclou de les seves competències el descens de barrancs.

2. Tècnic Esportiu en Alta Muntanya (Aspirant a Guía d’Alta Muntanya)

Aquesta titulació té com a competències:

- Conduir i progressar amb individus o grups en ascensions en alta muntanya, d’alpinisme en el rang de dificultats de la seva competència:
- Itineraris fàcils en totes les altituds.
- Itineraris poc difícils fins a 4.300 m.
- Itineraris difícils i molt difícils fins a 3.500 m.
- Itineraris hivernals difícils i molt difícils fins a 3500m.
- Itineraris d’escalada en roca de 5+/A1.
- Conduir i progressar amb individus o grups en ascensions en esquí de muntanya per itineraris fins a 3.500 m. d’altitud, d’un màxim de durada de dos dies i amb pernoctació fins a 3.500 m.
- L’ensenyament i l’entrenament bàsic d’esportistes i equips d’aquesta modalitat esportiva.
- S’exclou de les seves competències el descens de barrancs.

3. Tècnic Esportiu en Escalada:

Aquesta titulació té com a competències:

- Itineraris d’escalada de totes les dificultats en via equipades de no més d’un llarg.
- Itineraris de dos o més llargs completament equipats de dificultat màxima 7º.
- Itineraris de dos o més llargs no equipats de 6b i a2.
- L’ensenyament i l’entrenament bàsic d’esportistes i equips d’aquesta modalitat esportiva.
- No té competències en cap tipus d’activitat hivernal en les quals sigui necessària la utilització d’alguna tècnica alpinística.

4. Tècnic Esportiu en Descens de Barrancs:

Aquesta titulació té com a competències:

- Conduir i progressar amb individus o grups en terrenys de muntanya i en descens de barrancs de característiques aquàtiques i verticals.
- L’ensenyament i l’entrenament bàsic d’esportistes i equips d’aquesta modalitat esportiva.
- Organitzar i programar activitats de descensos de barrancs.
- No té competències en cap tipus d’activitat hivernal en les quals sigui necessària la utilització d’alguna tècnica alpinística ni en escalada.

5. Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya (Guíes acompanyants):

Aquesta titulació té com a competències:

- Conduir i progressar amb individus o grups en terreny de mitja muntanya.
- Conduir i progressar amb individus o grups amb raquetes en terreny nevat de caràcter nòrdic.
- L’ensenyament i l’entrenament bàsic d’esportistes i equips d’aquesta modalitat esportiva.
- No té competències en aquelles activitats que requereixin la utilització de maniobres amb corda o tècniques d’escalada o alpinisme.

Associacions de Guies de Muntanya:

La qualificació de tots els guies està garantida per:

- AEGM (Associació Espanyola de Guies de Muntanya) http://www.aegm.org/.
- UIAGM (Unió Internacional d’Associacions de Guies de Muntanya) http://www.ivbv.info/es/ .
- UIMLA (Unió Internacional de Guies Acompanyants de Muntanya) http://www.uimla.org/cms/.

Associacions a les quals pertany la AEGM (Associació Espanyola de Guies de Muntanya) i que vetllen per la qualitat de la formació i professionalitat de tots els guies que la formen. Tots els guies que formen part de la AEGM compten amb titulació oficial reconeguda que els acredita per a la realització de labors de guiat en el mitjà natural.